محمدرضا جوادی محب

منو

اخبار

#علت_گرانی_از_نظر_من_حقیر 🔸آلمان، سال۱۹۹۳: شیر گران شد، مردم نخریدند. نتیجه: شیر ارزان شد! 🔹آمریکا، سال۱۹۹۷: بنزین گران شد، مردم نخریدند. نتیجه:…