محمدرضا جوادی محب

منو

گلبانگ عشق

گفتم : چقدر احساس تنهایی می‌کنم …! گفت : من که نزدیکم (بقره/۱۸۶) گفتم : تو همیشه نزدیکی؛ من دورم……