محمدرضا جوادی محب

منو
#علت_گرانی_از_نظر_من_حقیر ?آلمان، سال۱۹۹۳: شیر گران شد، مردم نخریدند. نتیجه: شیر ارزان شد! ?آمریکا، سال۱۹۹۷: بنزین گران شد، مردم نخریدند. نتیجه:…