محمدرضا جوادی محب

منو

آخرای ساله

آخرای سال ۱۳۹۶

امسالم گذشت✅

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ😞

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ😔

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ😭

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ😍

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ🙂

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ🙃

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ😄⏪😭

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ😭⏪😁😍

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ (تولد)👶🏻

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ (مرگ)🧖🏻‍♂

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ🤕

ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ🚶🏻‍♀🚶🏻‍♂

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ😥

ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ👨‍👩‍👧‍👦

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ💔

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ👨🏻‍⚖

ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ👩‍❤‍👩💑

ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ🙍🏻‍♀🤲🏻🙍🏻‍♂

پروانه به خرس گفت: دوستت دارم…

خرس گفت: الان میخوام بخوابم،باشه بیدار شم حرف میزنیم…😴🤫

خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط ۳ روز است…😞😭

“همدیگر را دوست داشته باشیم؛ شاید فردایی نباشد”..🤝🏻🙌🏻

آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن 🌺🌹❤️و مرده ها به فاتحه !🏛

ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم !🙃

به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون, ولی راحت فاتحه زنده ها رو میخونیم !💔💔

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست!🤝🏻🌺

بیائیم ساده ترین چیز رو از هم دریغ نکنیم:

“” محبت “”

به صفحه ۲ هم سر بزنید »»

آخرای ساله
۵ (۱۰۰%) ۲ votes

دسته :  گلبانگ عشق

دیدگاه ها