محمدرضا جوادی محب

منو

آخرای ساله

آخرای سال ۱۳۹۶

امسالم گذشت✅

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ?

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ?

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ?

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ?

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ?

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧَﻔَﺲ ﺍُﻓﺘﺎﺩﻥ?

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ﺍﻻﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ?⏪?

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﺨﻨﺪَﻥ?⏪??

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ (تولد)??

ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻦ (مرگ)??‍♂

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧَﻤﻮﻧَﻦ?

ﺍﻣﺎ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﻦ??‍♀??‍♂

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ?

ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯿﺶ ﻣﯽ اﺭﺯﻩ?‍?‍?‍?

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺩﻩ?

ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣَﺮﺩ ﺑﺎﺷﯿﻢ??‍⚖

ﺑﯿﺎین ﻗﺪﺭ ﻫﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ?‍❤‍??

ﻧﺬﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ??‍♀????‍♂

پروانه به خرس گفت: دوستت دارم…

خرس گفت: الان میخوام بخوابم،باشه بیدار شم حرف میزنیم…??

خرس به خواب زمستانی رفت و هیچوقت نفهمید که عمر پروانه فقط ۳ روز است…??

“همدیگر را دوست داشته باشیم؛ شاید فردایی نباشد”..????

آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن ??❤️و مرده ها به فاتحه !?

ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم !?

به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون, ولی راحت فاتحه زنده ها رو میخونیم !??

گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست!???

بیائیم ساده ترین چیز رو از هم دریغ نکنیم:

“” محبت “”

به صفحه ۲ هم سر بزنید »»

دسته :  گلبانگ عشق

دیدگاه ها