محمدرضا جوادی محب

منو

همیشه با منی

برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم …

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم …

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

دوست دارم بدانی

حتی اگر کنارم نباشی …

باز هم ، نگاهت می کنم …

صدایت را می شنوم …

همیشه با منی برای دوست داشتنت

محتاج دیدنت نیستم …

اگر چه نگاهت آرامم می کند

محتاج سخن گفتن با تو نیستم …

اگر چه صدایت دلم را می لرزاند

دوست دارم بدانی

حتی اگر کنارم نباشی …

باز هم ، نگاهت می کنم …

صدایت را می شنوم …

همیشه با منی

دسته :  گلبانگ عشق

دیدگاه ها