محمدرضا جوادی محب

منو

زندگی نامه حسین منزوی دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست

دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست   |   آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست
در من طلوع آبی آن چشم روشن   |   یاد آور صبح خیال انـگیز دریاست
گل کرده باغی از ستاره در نـگاهت   |   آنک چراغانی که در چشم تو برپاست
بیهوده می کوشی که راز عاشقی را   |   از من بپـوشانی که در چشم تو پیداست
ما هر دُوان خاموش خاموشیم ، اما   |   چشمان ما را در خـموشی گفت و گوهاست

حسین منزوی

دسته :  گلبانگ عشق

دیدگاه ها