محمدرضا جوادی محب

منو

جملات زیبای دعا

خدای خوبی داریم …

آنقدر خوب که با هر مقدار بار سنگین گناه ، اگر پشیمان شویم و توبه کنیم

باز هم مهربانانه ما را می بخشد …

و آنقدر بخشنده است که باز فرصت جبران را در اختیارمان می گذارد …

آری خدای خوبی داریم …

خدایی که مشتاقانه ما را می نگرد،

با چنین خدای بخشنده و مهربانی ؛ ناامیدی از درگاهش معنایی ندارد …

دسته :  گلبانگ عشق

دیدگاه ها