محمدرضا جوادی محب

منو
#علت_گرانی_از_نظر_من_حقیر 🔸آلمان، سال۱۹۹۳: شیر گران شد، مردم نخریدند. نتیجه: شیر ارزان شد! 🔹آمریکا، سال۱۹۹۷: بنزین گران شد، مردم نخریدند. نتیجه:…
آخرای سال ۱۳۹۶ امسالم گذشت✅ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺗﺎﺧﺘﻦ😞 ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻦ😔 ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ😭 ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ😍 ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧَﻔَﺲ…